Det hele begynte for snart tre år siden med at jeg ville se hvor mye boss jeg kastet på en måned, men etter å ha målt i en måned måtte jeg ha en måned til for å se om forrige måned var representativ.
Slik ballet det på seg til et år, og så et år til for å se om forrige år var representativt.
Selve den praktiske gjennomføringen vår å veie bosset på en kjøkkenvekstitale kjøkkenvekten og så trykke det inn i ett spørreskjema på Google Forms og så ble det automatisk lagt inn i et regneark på Google Spreadsheets og så senere gjøre beregninger.

Mengde boss per person(tall fra 2011)

Norge        438 kg
Bergen kommune   438 kg
Fjell kommune    389 kg

Fredrik og V 245 kg

Fra disse tallene kan man se at vi bare kaster litt over halvparten av hva som er normalt for noen som bor i Bergen. Dette er ikke helt representativt selv om det gikk over 24 måneder. Vi kastet ingen “store” ting som kjøleskap, sofa, trevirke etter oppussing, bil, osv. Jeg antar det er sånn andre “ødelegger” statistikken sin.

Figur som viser boss etter kategori fra august 2012 til august 2014. Måleusikkereten er på under 0.1%

Det er morsomt å se på de store variasjonene per måned. Januar og desember er toppene og det vil jeg anta er jule-ting og Den Årlige Ryddingen i januar, semesteret som er over og skrivebøker og notater som kastes (håper ingen forelesere leser dette) og så er det fin tendens med mye glass og metall i mai og det er alle champagne-flaskene etter 17.mai :-D.

Brutt ned i enkeltkategorier og middelverdien over to år så ser bosset vårt sånn ut:

17,3 kg Plastemballasje
55,9 kg Papir og papp
35,5 kg glass og metall
5,0  kg farlig avfall
4,7  kg EE-avfall

127,0 kg restavfall

Sorteringsprosent(tall fra 2011)

Nasjonalt mål   80%
Norge       54%
Bergen kommune   41%
Fjell kommune   57%

Fredrik og V 48%

Her mistenker jeg at SSB og BIR regner anederledes enn meg. Det er det eneste jeg kan skjønne.

Hvis du har kastet 100kg boss på et år. Og så er 50kg av de ting som skal i restavfall, dvs ikke noe som lar seg kildesortere, og de andre 50kg er kildesortert. Har du da sortert 50% eller 100% ?

Nær 100% av det vi kaster som restavfallet består av matrester og det er ingen hemmelighet at vi er verdens dårligste til å spise opp mat før den går ut på dato. 🗑️