Jeg lurte på hvor mye CO2 jeg sparer ved å kildesortere og hva det tilsvarer i bilkjøring så jeg gjorde et lite overslag:

Ifølge innlegget om mengder boss og kildesortering så kaster jeg denne mengden boss på ett år:

17 kg Plastemballasje
56 kg Papir og papp
36 kg glass og metall
5  kg farlig avfall
5  kg EE-avfall
127 kg restavfall

I følge BIR: Spart CO2 ved kildesortering så er besparelsen på i kg CO2 per kategori med avfall:

1 kg Plastemballasje  = 2,95 kg redusert CO2-utslipp
1 kg Papir og papp   = 0,35 kg redusert CO2-utslipp
1 kg glass       = 0,02 kg redusert CO2-utslipp
1 kg metallemballasje  = 2,51 kg redusert CO2-utslipp

Før jeg kan beregne CO2besparelsen så må jeg anta en fordeling av glass og metall og da går jeg for 10% metall og 90% glass.

Med litt lett avrunding estimerer jeg min årlige redusering av CO2 til:

= 80 kg CO2 [1]

Eksempel 1

Et brukseksempel for å sitte tallene i perspektiv: Min far kjører 27 km til og fra jobb, fra Knappskog til Sandsli, hver dag. 57 km tur-retur.

Han kjører en VW Transporter som har et utslipp på 155 gram CO2 per kilometer som blir 8.8kg CO2 per dag og 2076 kg per år [2]

Så hvis han lar vær å kildesortere noe som helst, men tar bussen til jobb i 9 dager i året så går det opp i opp!

Eksempel 2

Hadde han tatt elbilen, en VW E-Up!, til og fra jobb så ville han hatt et utslipp[3] på 57 km 0.12 kW per km 0.18 kg CO2 per kWh = 1.2 kg CO2 per dag og 283 kg i året. Dette tilsvarer 13% av den andre bilen eller tre og et halvt år med kildesortering.

Eksempel 3

Ett siste eksempel. Til og fra hytten er 157km hver vei, 314 km totalt. Det blir 49 kg CO2 per hyttetur. Står man over to helger til hytten så har man “spart” mer CO2 enn hvis man hadde kildesortertert alt man kastet!

[1] 17 x 2,95 + 56 x 0,35 + 0,9 x 36 x 0,02 + 0,1 x 36 x 2,51

[2] Kun kjøring til og fra jobb: 52 uker i året, fem dager i uken, minus ferie på fem uker og fem dager i hver uke. = 235 dager

[3] Antar nordisk strømmiks fra NSB sin miljøkalkulator: Tog fra Bergen til Oslo: 12,8 kg CO2 på 70,9 kWh -> 0.180536 kg CO2 per kWh. Og antar at elbilen bruker 0.117 kW per km