Vi så på Live Redder Verden. litt. på NRK, hvor de beregnet hvor stort CO2avtrykk Live hadde og jeg tenkte at det hadde vært morsomt å beregne mitt eget.

nrk.no/viten/ta-klimatesten-her

Det var og en annen klimakalkulator, men som er død nå klimakalkulatoren.no som var laget av en lang rekke organisasjoner jeg har tillit til vet hva de driver med [2]. Selv om den er fjernet hadde de en veldig nyttig PDF [1] med alle bakgrunnstallene og beregningene sine.

Resultatet når jeg tok klimatesten ble dette

Fordeling av hva som bruker CO2

Mitt totale CO2-avtrykk er 5.42 tonn CO2.Hver nordmann slipper ut 11,5 tonn CO2-ekvivalenter
pr. år når vi inkluderer forbruk.

En verdenborger slipper ut 6,5 tonn CO2-ekvivalenter
pr. år.

Jeg har ikke klart å finne ut hvor få CO2 ekvivalenter det er akseptabelt å slippe ut for å nå miljømålene.

Tiltak

Jeg prøvde å trikse litt med tallene for å se hva jeg kunne gjøre anederledes og hva utslag det hadde

Fordeling av hva som bruker CO2

Vi har jo ingen bil og bruker ikke så mye offentlig transport så det gjorde ikke store utslagene, flyr ikke mer enn ett par ganger i året, men det ga nesten like bestore besparelser som å slutte å spise kjøtt.

fotnoter

[1]bakgrunnstall_til_klimakalkulator.pdf

[2] CICERO Senter for klimaforskning, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet ,(NTNU) Misa, Østfoldforskning, Vestlandsforskning, Statens institutt for forbruksforskning, Statistisk sentralbyrå, Transportøkonomisk institutt, Statens forurensningstilsyn, Høgskolen i Oslo, Civitas, Framtiden i våre hender, Teknologirådet, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Grønn hverdag