“Informasjonsavdelingen” i NRK laget en gang en fin plakat for å promotere møter og jeg benyttet meg av anledningen til å oversette den og lage en kopi til gangen her til mine utenlandske kollegaer på CERN.

orginalen

Resultatet ble slik:

resultatet

Teksten

Are you lonely?
Do you hate to take decisions?
Do you rather want to talk than to get stuff done?

Why not
Call for a meeting!
You can:
Meet other people
Half-sleep in safe enviroments
Postpone decisions
Take large amounts of useless notes
Feel important
Impress and/or bore your colleagues

And all this in your own, paid working hours!

[picture]

"MEETINGS"
The socially acceptable alternative to working

The Informations Service

Jeg hang den opp på døren på møterommet en kveld alle var gått hjem. Jeg er varm nok i trøyen til å henge den opp, men ikke varm nok til å anerkjenne meg den ;-D

Skulle noen finne noe verdi i den så har jeg en photoshop (PSD)-fil her