Bergen kommune skulle komme med en ny versjon av “Kommuneplanen Arealdeal” i 2016 (KAP2016) [1], som nå har byttet navn til KPA2018.

Kommunen tilbyr bare plankartet sitt i PDF-format og så har de en sammenligningsside mellom den nye (KPA2016/2018) og den forrige planen (KPA2010) så man kan sammenligne, men ingen digitale filer som kan brukes i GISprogramvare.

I arbeidet mitt hos A/STAB fikk jeg tak i [2] KPA2010, KPA2016/2018 og lagde tegneregler for plankart til QGIS så man kan bruke plankartet til noe fornuftig, i et åpent og gratis kartprogram.

All informasjonen for å lage stilen kommer herfra - Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 – Spesifikasjon for tegneregler

Det finnes tre versjon av tegnestilen

 • Arealplan_PBL2015_eksisternde.qml: Innholder stil for eksisterende arealformål.
 • Arealplan_PBL2015_nytt.qml: Innholder stil for nye arealformål
 • Arealplan_PBL2015_reguleringsplan.qml: Innholder stil for reguleringsplaner.

Stilene mangler noen få elementer for å være helt komplett i henhold til kart og planforskriften:

 • 2.3.3 Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i kommuneplan
 • 2.4.3 Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan
 • 2.4.4 Fremstilling av andre linjer ikke hjemlet i plan- og bygningsloven

Så hvis noen skulle gjøre dette lag gjerne ett pull request på gitlab.

Filene man trenger

Tegnestilen ligger her link og er en QML-fil (QGIS stil-fil)

KPA2010 finnes både på shape og SOSI-formatet, mens KPA2016/2018 er bare i shape-format.

Bruke filene

 1. Last ned KPAfilene, tegnestilsfilene, installer og åpne QGIS
 2. Åpne mappen med KPA-filene og dra inn filen som heter KPA2016_KpArealformOmråde.shp inn i QGIS
 3. Høyreklikk på laget med datene Properties og så til Symbology-fanen
 4. Helt på bunnen i dette vinduet, klikk på style og load style og velg filen du lastet ned Arealplan_PBL2015_nytt.qml
 5. Nå skal alle områdenene bli fargelagt etter hvilket KPAREALFOR (arealformål) de har blitt tildelt i kommuneplanen.

Man kan feks hake ut (ikke tegne) alle områder unntatt Sentrumskjerne (KPAREALFOR= '1130' AND BESKRIVELS = 'Sentrumskjerne') for å kun vise områder som er avsatt til sentrumskjerne. Samme for forretninger (KPAREALFOR= '1150') og næringsbebyggelse (KPAREALFOR= '1300') for å nevne noen.

[1] KPA2016 skulle bli ferdig 2016, men er ikke ferdig i desember 2018. Bergen kommune byttet navn på KPA2016 til 2018 i slutten av 2018 en gang, derfor forvirringen med navnet.

[2] Filene kommer tilsendt fra Plan- og Bygningsetaten