kartet

framgangsmåte for å oppdatere

jeg lagde også ett datasett med norges kommuner på tilgjengelig for alle som lager kart i Carto. Dataene er hentet fra [Wikiepdia sin liste over norske kommuner}(https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_kommuner#Kommunene)

skjermbilde