Jeg har lurt på hva det koster å ta en dusj og avisene har jo jevnlige saker på det, men de sier ikke noe om hvor lenge en dusj varer eller gir noe informasjon. Nå har jeg gjort det her så kanskje noen andre slipper!

Tid for å fylle 10 liter vann    
87.0 sekunder Kun kaldt vann
96.0 sekunder Kun varmt vann
88.0 sekunder dusjetempererert
     
Middelverdi:    
90.3 sekunder  
1.5    
6.6 liter i minuttet  
     
V dusjer:    
182.5 ganger i året  
10.0 minutter  
12121.8 liter i året  
     
Fredrik dusjer:    
365.0 ganger i året  
6.0 minutter  
14546.1 liter i året  
     
Samlet    
26667.9 liter i året  
     
     
Vann temperatur inn 4.0 Grader Celcius
Vann temperatur ut 38.0 Grader Celcius
Differanse 34.0 Grader Celcius
     
Specific heat of water 4.2 Kilo joule /( kilo gram*C)
1kWh 3600.0 joule
  3799108.6  
  1055.3 kWh

Hvis man da antar at en kilowattime koster 1 krone så blir det 1055 kr i året på dusjing, noe som er 10% av strømforbruket vårt i snitt over de siste seks årene

Her er en link til det orginale regnearket